NAVEGACIÓ AMB GPS

El sistema de guia per GPS és una ajuda a la navegació. En condicions òptimes, ens pot conduir pels itineraris amb molta precisió. Però hi ha molts factors (com ara el relleu del terreny, obstacles o núvols que distorsionin el senyal del satèl·lit, o la sensibilitat del nostre propi dispositiu) que poden afectar la precisió. Per això és important prestar també atenció a les indicacions escrites en els punts de ruta i procurar estimar en tot moment la nostra posició a partir de la interpretació del mapa, com a maneres de confirmar el posicionament GPS. L'aplicació ens mostra la nostra posició envoltada per un cercle blau que representa la precisió de la localització, que pot ser variable. Cal que tinguem en compte que la nostra posició real pot estar en qualsevol punt dintre d’aquest cercle.

Cal que tingueu activada en el vostre dispositiu l'opció de localització per GPS.

El consum de bateria pel sistema GPS és alt, cal portar la bateria carregada al 100% quan comencem l’itinerari. Per estalviar al màxim la bateria és recomanable portar el dispositiu en modus d’espera durant l'’itinerari, però en un lloc on puguem sentir el senyal acústic i la vibració d'avís quan arribem a algun punt d'interès.

També és recomanable posar-lo en mode “avió” en zones sense cobertura per evitar la despesa de buscar senyal sense èxitSEGURETAT

En els itineraris a peu, especialment aquells en zona d'alta muntanya:

  • Abans de triar un itinerari, valorem la dificultat i les nostres capacitats i experiència.
  • Cal portar calçat adequat.
  • Encara que al sortir el temps sigui bo, és recomanable portar a la motxilla alguna peça d'abric i un impermeable en previsió d'un canvi de temps sobtat o haver d'abrigar a algú que hagi sofert un accident.
  • Cal beure suficient durant la caminada per mantenir una bona hidratació, i protegir-nos del sol amb barret, ulleres i crema protectora.
  • En els itineraris en cotxe: Alguna de les persones que no condueixen és qui ha de manipular i mirar el dispositiu mòbil, per evitar distraccions de qui condueix.

En cas d'accident, cal seguir el protocol PAS - Protegir, Avisar, Socórrer

  • PROTEGIR a qui ha patit l'accident i a nosaltres, per evitar empitjorar les conseqüències
  • AVISAR als serveis de socors: trucar al 112 (general) o al 973 640 080 (Pompièrs Val d’Aran). Tingueu en compte que en moltes zones d'alta muntanya no hi ha cobertura. Per això és convenient recordar quin és l'últim lloc on n'hem trobat.
  • SOCÓRRER a les persones ferides, en la mesura dels nostres coneixements de primers auxilis i si tenim la seguretat de no agreujar la situació.


RESPECTE PEL MEDI

L'’augment de la freqüentació del medi natural ha fet que fins i tot activitats aparentment innòcues tinguin efectes negatius. Per això és molt important tenir un comportament respectuós amb el medi i extremar les precaucions per no alterar-lo. La regla general és que no deixem cap rastre del nostre pas. Els principals impactes que s'han detectat i algunes maneres d'evitar-los són:

Erosió i compactació del terreny pel trepig - Evitem caminar per fora dels senders marcats i agafar dreceres. En els corriols estrets i en pendent, com a norma de cortesia, qui baixa cedeix el pas a qui puja.

Molèsties a la fauna, en especial a les espècies protegides, tant als individus com al seu hàbitat - Evitem cridar i fer sorolls excessius. Vigilem que el nostre gos no persegueixi ni ataqui la fauna salvatge. Respectem els seus hàbitats: per exemple, no movem rocs o troncs que els hi puguin servir de refugi, no tirem pedres als rius i estanys, ni posem obstacles al flux d'aigua als rius. Recordeu que el bany i els esports aquàtics no són permesos als estanys.

Recol·lecció d'espècies botàniques, en especial les protegides - Evitem arrencar flors i plantes. Respectem les regulacions en la recollida d'espècies comestibles, com bolets i altres. No recol·lectem fruits i baies amb mètodes agressius per les plantes.

Generació de residus - No deixem cap tipus de deixalles al medi, fins i tot les que poden servir d'aliment per a la fauna salvatge: no formen part de la seva dieta natural i els fan canviar els seus hàbits d'alimentació i de comportament.

Incendis forestals - Si hem de fer foc, fem-lo només als llocs expressament condicionats, i vigilem-lo. No llencem puntes de cigarreta, ni enceses ni apagades.