PANTALLA PRINCIPAL:

Permet accedir a informació general de l'app i a la pantalla de selecció d'itineraris.

El botó de menú secundari permet fixar les preferències (l'idioma i l'interval de temps entre posicionaments GPS consecutius) i registrar-se com a usuari/a (opcional).

SELECCIÓ D'’ITINERARIS:

Desplega el mapa general amb tots els itineraris disponibles.

Clicant sobre cadascun dels itineraris es desplega una descripció general de l'itinerari.

Fent clic a sobre de la descripció entrem dintre de l'itinerari, amb dues opcions:

El botó de menú secundari permet editar els nostres itineraris i fer la valoració dels itineraris compartits.

ELS MEUS ITINERARIS

ITINERARIS:

Sobre els mapes dels itineraris poden aparèixer tres tipus d'icones:

Durant el recorregut el vibrador i un senyal acústic del dispositiu ens avisaran que estem arribant a algun d'aquests punts.

BOTONS DE CONTROL:

Dintre dels itineraris (virtuals o reals) tenim botons que ens permeten fer accions.