A Eth Holet li agradaria conèixer la teva opinió sobre l’aigua i el medi ambient, i sobre la participació de la ciutadania en la seva gestió. Si us plau, respon en una escala de 0 a 100 les preguntes següents:How much do you value water and aquatic ecosystems in the environment?
none: 0 - maximum: 100How much importance do you place on the preservation of aquatic ecosystems in their natural state?
none: 0 - maximum: 100In general, how do you view the current state of aquatic ecosystems?
poor 0 - excellent: 100To what extent do you think that aquatic ecosystems are threatened by human impact?
not at all: 0 - a huge amount: 100How do you view the level of information that reaches the public regarding environmental problems related to water management?
nonexistent: 0 - complete: 100Quin pes hauria de tenir la participació ciutadana en la presa de decisions sobre la gestió de l’aigua (i del medi ambient en general)?
cap: 0 - determinant: 100 (English translation not yet done)Coneixes els processos i vies de participació ciutadana disponibles?
gens: 0 - amb tot detall: 100Quina és la teva disposició a col·laborar en un procés de participació ciutadana?
cap: 0 - total: 100