Eth Holet volerie conéisher era tua opinion sus era aigua e eth miei ambient, e sus era participacion dera ciutadania ena sua gestion. Se te platz respon en ua escala de 0 a 100 es preguntes següentes:Quina valor das ara aigua e as ecosistèmes aquatics laguens deth miei ambient?
cap: 0 - maximom: 100Quina importància das ara preservacion des ecosistèmes aquatics en sòn estat naturau?
cap: 0 - fondamentau: 100En generau, quin cres qu’ei er estat actuau des ecosistèmes aquatics?
fòrça dolent: 0 - immelhorable: 100En quin grad cres qu’es ecosistèmes aquatics son amenaçadi per impactes umans?
bric: 0 - sense remèdi: 100Com cres qu’ei era informacion qu’arribe ara ciutadania sus es problèmes ambientaus e de gestion restacadi damb era aigua?
inexistenta: 0 - complèta: 100Quin pes aurie d’auer era participacion ciutadana ena presa de decisions sus era gestion dera aigua (e deth miei ambient en generau)?
cap: 0 - determinant: 100Coneishes es procediments e vies de participacion ciutadana disponibles?
bric: 0 -damb tot detalh: 100Quina ei era tua disposicion tà collaborar en un procès de participacion ciutadana?
cap: 0 - totau: 100