Quina valor das ara aigua e as ecosistèmes aquatics laguens deth miei ambient?
cap: 0 - maximom: 100

Responsa mieja 64

Nombre de responses 39Quina importància das ara preservacion des ecosistèmes aquatics en sòn estat naturau?
cap: 0 - fondamentau: 100

Responsa mieja 73

Nombre de responses 25En generau, quin cres qu’ei er estat actuau des ecosistèmes aquatics?
fòrça dolent: 0 - immelhorable: 100

Responsa mieja 50

Nombre de responses 15En quin grad cres qu’es ecosistèmes aquatics son amenaçadi per impactes umans?
bric: 0 - sense remèdi: 100

Responsa mieja 70

Nombre de responses 14Com cres qu’ei era informacion qu’arribe ara ciutadania sus es problèmes ambientaus e de gestion restacadi damb era aigua?
inexistenta: 0 - complèta: 100

Responsa mieja 28

Nombre de responses 14Quin pes aurie d’auer era participacion ciutadana ena presa de decisions sus era gestion dera aigua (e deth miei ambient en generau)?
cap: 0 - determinant: 100

Responsa mieja 80

Nombre de responses 15Coneishes es procediments e vies de participacion ciutadana disponibles?
bric: 0 -damb tot detalh: 100

Responsa mieja 25

Nombre de responses 13Quina ei era tua disposicion tà collaborar en un procès de participacion ciutadana?
cap: 0 - totau: 100

Responsa mieja 69

Nombre de responses 15